Od 1 lutego 2023r. wchodzi obowiązek fiskalizacji myjni automatycznych.

Ważne informacje z Ministerstwa Finansów


Ministerstwo Finansów po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zmieniło termin wprowadzenia tego obowiązku. W projekcie Rozporządzenia skierowanym do konsultacji, wskazany był termin 1 kwietnia 2023 jako termin, od którego wejdzie w życie obowiązek fiskalizacji.

W opublikowanym Rozporządzeniu termin ten został zmieniony na 1 luty 2023. Oznacza to, że od 1 lutego 2023, każda myjnia świadcząca usługi mycia i czyszczenia samochodów będzie musiała dokumentować sprzedaż z wykorzystaniem kas fiskalnych. 


Ministerstw Finansów odroczył obowiązek stosowania kas fiskalnych dla myjni samochodowych z 1 października 2022 r. na 1 lutego 2023 r.
Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. To już kolejne odroczenie tego terminu.


W dniu 4 sierpnia 2022r., w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli branży myjni bezdotykowych z kierownictwem Departamentu Podatku od Towarów i Usług. Podczas spotkania przedstawiciel Ministerstwa Finansów przekazał uczestnikom spotkania stanowisko na temat fiskalizacji myjni w odniesieniu do zgłoszonych uwag i propozycji. Między innymi potwierdzono że:

1. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów możliwą do zastosowania w myjniach automatycznych jest wyłącznie kasa fiskalna specjalizowana. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na zastosowanie kas ogólnego zastosowania.

2. Kasa fiskalna musi być umieszczona w urządzeniu gdzie dokonywana jest płatność.

3. Zastosowanie kas centralnych jest niedopuszczalne. Takie też są interpretacje indywidualne wydane przez Krajową Administrację Skarbową.

4. Wyznaczony termin rozpoczęcia obowiązku fiskalizacji na 1 października nie będzie już przesuwany. W przypadku braku urządzeń na rynku lub w przypadku gdy serwisy instalujące kasy nie będą mogły ich zainstalować w terminie, możliwe będą przesunięcia tego terminu na podstawie indywidualnych wniosków podatników.kasa fiskalna dla myjni


Zachęcamy do zapoznania się z promocyjną ofertą kas SDF-3 i zapraszamy do kontaktu tel. 126546764

Kliknij → Novitus SDF-3 - PROMOKAS

Wiadomość z dnia: 14-09-2022

Pozostałe aktualności

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa