Regulamin sklepu

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu promokas.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Jakuba Bojki 2/C11

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Informacje ogólne

Właścicielem Sklepu www.promokas.pl jest Promokas Grzegorz Pabian, z siedzibą w Krakowie przy ul. Jakuba Bojki 2/C11 zarejestrowany w CEIDG z nr NIP 9442081922

II. Warunki składania zamówień.

1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski.

2. Składanie zamówień w Sklepie www.promokas.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie produktu. Zdjęcia produktów są podglądowe i mogą się różnić w zależności od dostawy, dlatego zamówienie jest identyfikowane po nazwie produktu i jego opisie.

3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest otrzymanie e-mailem od Sklepu potwierdzenia z numerem zamówienia i informacją o przystąpieniu przez Sklep do przygotowania zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.


III. Warunki realizacji zamówienia

1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem..

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

IV. Warunki dostawy oraz sposoby płatności.

1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost oraz firmy kurierskiej UPS. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o wypełnienie dodatkowych rubryk w formularzu zamówienia.

2. Sklep akceptuje płatności przelewem na konto lub za pośrednictwem płatności PayU. Towar wysyłany jest do Klienta po wpłynięciu należności na konto.

4. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient.


V. Reklamacje i zwroty.

1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, posiadają aktualną homologację, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

2. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

3. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na adres e-mail: biuro@promokas.pl. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailem. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego przesyłamy na życzenie.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep, po konsultacjach z Klientem, dostarczy mu naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar, na koszt Sklepu. Jeżeli Klient wyrazi życzenie, lub wymiana czy naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma należność za zwrócony towar wraz z poniesionymi kosztami wysyłki i kosztami dostarczenia wadliwego produktu do sklepu, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe .

5. Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) może w ciągu 14 dni, licząc od daty doręczenia przesyłki, zrezygnować z zakupionego towaru, odstępując od umowy kupna i zwrócić zakupiony towar do sprzedawcy. Zakupiony towar przez Przedsiębiorcę (na fakturę) nie podlega zwrotowi.

6. O fakcie podjęcia decyzji o zwrocie towaru Klient powinien poinformować sprzedającego pisemnie na adres: 30-611 Kraków, ul. Bojki 2/C11 lub drogą mailową na adres: biuro@promokas.pl . Następnie prosimy o zapakowanie zwracanego produktu z sposób gwarantujący jego bezpieczną przesyłkę . Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy kupna koszt wysyłki zwrotnej pokrywa nabywca towaru. Należność, wynikająca z rezygnacji z zakupu, zostanie zwrócona nabywcy po otrzymaniu przesyłki zwrotnej. Rozliczenie nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

3. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień, jak i asortymentu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@promokas.pl . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 r.).

4. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych prowadzonych na potrzeby Sklepu.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania faktur i rachunków przez Promokas. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Powyższe dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.
6. „informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Polityka prywatności


Informacja Administratora danych osobowych PROMOKAS

- Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest PROMOKAS Grzegorz Pabian z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jakuba Bojki 2/C11, 30-611 Kraków, NIP 9442081922, REGON 121178891
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem tel. 126546764, adresu e-mail: info@promokas.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

- Przetwarzanie danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu wysłania komunikatów marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest przygotowywanie i przesyłanie informacji marketingowych.
Podanie danych osobowych w powyższym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana rezygnacji z otrzymywania komunikatów.
 
- Okres przechowywania danych
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana rezygnacji z otrzymywania komunikatów.
 
- Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług marketingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 
- Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 
Ponadto w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa