Pobierz Druki


Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego!!!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie


Aby skorzystać ze zwrotu należy:

  • a) Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
  • b) Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
  • c) W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika.
  • d) Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
  • e) Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego

Formalności związane z instalowaniem urządzenia fiskalnego


html
Zawiadomienie US o zakupie kasy fiskalnej.pdf

pismo składamy do Urzędu Skarbowego przed fiskalizacją kasy fiskalnej w celu odliczenia 90% wartości netto urządzenia (nie więcej niż 700 zł)


html
Zawiadomienie US o zakupie drukarki fiskalnej.pdf

pismo składamy do Urzędu Skarbowego przed fiskalizacją drukarki fiskalnej w celu odliczenia 90% wartości netto urządzenia (nie więcej niż 700 zł)


html
Zawiadomienie Podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej.doc

pismo składamy do Urzędu Skarbowego do 7 dni od fiskalizacji urządzenia fiskalnego


html
Zwrot środków z tytułu zakupu kasy fiskalnej.doc

zwrot środków z US tytułu zakupu kasy fiskalnej (90% wartości netto urządzenia)Formalności związane z likwidacją kasy rejestrującej / odczytem zawartości pamięci fiskalnej


html
Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej.pdf

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu


html
Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej.pdf

wzór dokumentu, który jest sporządzany w obecności pracownika US podczas odczytania zawartości pamięci fiskalnejFormalności związane ze zmianą obsługi serwisowej kasy rejestrującej

 

html
Wniosek o przekazanie zobowiązań serwisowych.pdf

nie jesteś zadowolony z obecnej obsługi serwisowej? dokonaj zmiany

 

 

Dane kontaktowe

PROMOKAS

  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa