Drukarki fiskalne Posnet Kraków

drukarki fiskalne Posnet Kraków

 

Drukarki fiskalne Posnet Kraków


Drukarki Posnet ONLINE to kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują odpowiednie dane zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez Repozytorium.

Repozytorium jest odpowiedzialne również za nadawanie numeru ewidencyjnego urządzeniu ONLINE podczas fiskalizacji. Drukarki ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń.

Centralne Repozytorium Kas gromadzi szereg danych m. in.: z raportów dobowych, paragonów fiskalnych, faktur, paragonów i faktur anulowanych oraz dokumentów niefiskalnych. Do Repozytorium trafiają również informacje o dodatkowych zdarzeniach zarejestrowanych na urządzeniu jak np.: informacje o dokonanych obowiązkowych przeglądach okresowych.
 

Wybrane funkcje drukarek fiskalnych Posnet ONLINE:

 • Użytkownik drukarki fiskalnej Posnet ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której urządzenie będzie się łączyć z Repozytorium.
 • Wymagania, co do sieci internetowej są minimalne. Użytkownik musi udostępnić w swojej sieci internetowej połączenia do adresów internetowych Repozytorium wskazanych przez Ministerstwo Finansów.
 • Przekaz danych do CRK jest odpowiednio zabezpieczony i szyfrowany przez urządzenie fiskalne.
 • Z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US terminach.
 • Połączenie urządzenia Posnet ONLINE z CRK odbywa się bez wiedzy użytkownika, jednak każda drukarka ONLINE posiada funkcję komunikacji na żądanie - „połącz z Repozytorium”.
 • Podatnik jest zobowiązany do poddawania urządzeń Posnet ONLINE obowiązkowym przeglądom technicznym, nie rzadziej, niż co 24 miesiące, przy czym datę pierwszego przeglądu technicznego liczy się od daty fiskalizacji urządzenia.
 • Drukarki fiskalne Posnet ONLINE mają funkcję przypomnienia o przeglądzie technicznym, a wykonanie przeglądu jest rejestrowane przez serwis na urządzeniu.
 • Wykonując raport dobowy na drukarce Posnet ONLINE podatnik może zrezygnować z jego wydruku (forma papierowa), wystarczy że raport dobowy zostanie wykonany jako zapis elektroniczny.
 • Po każdym raporcie dobowym urządzenie łączy się z serwerami czasu urzędowego i synchronizuje ustawienia swojego zegara RTC, dzięki czemu ma poprawne ustawienia czasu i może samo aktualizować czas letni i zimowy.
 • Raport miesięczny może być wykonywany w formie skróconej, przez co jest zdecydowanie mniej obszerny niż w urządzeniach tradycyjnych. Taki raport za dany miesiąc wykonuje się do 25 dnia następnego miesiąca.

ulga na zakup kasy onlinePamiętaj – jeśli jesteś objęty obowiązkiem posiadania urządzenia fiskalnego ONLINE lub po raz pierwszy zakupujesz urządzenie fiskalne i wybierzesz kasę lub drukarkę Posnet ONLINE, możesz uzyskać zwrot kosztów poniesionych na jego zakup – 90% wartości ceny netto urządzenia, nie więcej niż 700 zł!Jakie urządzenie fiskalne wybrać?

Posnet Temo Online Kraków
Posnet Temo Online
Posnet Trio Online Kraków
Posnet Trio Online
Posnet Thermal XL2 Online Kraków
Posnet Thermal XL2 Online

 


Wciąż zastanawiasz się jakie urządzenie fiskalne ONLINE wybrać dla Twojego biznesu? 

KliknijSprawdź naszą promocyjną ofertę.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
 • ul. Jakuba Bojki 2
 • 30-611 Kraków
 • NIP 9442081922
 • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa