Paragon fiskalny z NIP nabywcy

NIP Nabywcy


Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP Nabywcy. Paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł brutto (100 euro) stanowi fakturę uproszczoną.

Sprzedawca ma więc obowiązek ewidencjonować jako oddzielną pozycję (tak jak faktura) w ewidencji VAT i wykazywać w plikach JPK_VAT paragony fiskalne z NIP nabywcy jeśli ich wartość nie przekracza 450,00 zł – należy dokonać ich wyodrębnienia z raportu okresowego kasy rejestrującej i odpowiednio pomniejszyć wartość sprzedaży paragonowej.

Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura i na tej podstawie jest również wykazywana w JPK. W sytuacji kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną, w polu imię i nazwisko oraz adres nabywcy należy wpisać „brak” i odpowiednio pomniejszyć wartość sprzedaży paragonowej.

Zatem paragony fiskalne z NIP nabywcy nie przekraczające 450,00 zł nie mogą być ujmowane w ewidencji VAT jako sprzedaż fiskalna nawet jeśli nie wystawiono do takich paragonów faktur. Faktura uproszczona: nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, musi natomiast zawierać NIP nabywcy. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Użytkownicy kas fiskalnych Novitus, którzy muszą raportować do JPK paragony z NIP Nabywcy, stanowiące tzw. uproszczone faktury VAT mogą teraz skorzystać z programu PMBrowser w wersji 1.6.8 Oprogramowanie pozwala na szybkie wygenerowanie raportów, zawierających zestawienie paragonów fiskalnych spełniających kryteria tzw. faktury uproszczonej.

Pobierz program: PMBrowser

Wykorzystanie funkcji raportowania programu PMBrowser, eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania paragonów w pamięci chronionej urządzenia fiskalnego. Generowane raporty mogą być wyeksportowane do arkusza MS Excel.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa