Czy jest obowiązek połączenia terminala z kasą fiskalną?

Czy jest obowiązek połączenia terminala z kasą fiskalną?

 

Od 1 stycznia 2025 roku startuje obowiązek łączenia kas online z terminalami. Jeśli przedsiębiorca stosuje kasy online, a do płatności „instrumentem płatniczym” wykorzystuje terminal płatniczy, to ma obowiązek połączenia tego terminala z kasą online. Dokonując wyboru urządzeń fiskalnych oraz terminali płatniczych warto więc już teraz wziąć pod uwagę możliwość ich połączenia w przyszłości i zadbać o zgodność obu urządzeń.

Obowiązek łączenia z terminalem płatniczym po 1 stycznia 2025 roku dotyczy jedynie kas autonomicznych online, nie dotyczy drukarek fiskalnych, nie dotyczy też wszelkich innych urządzeń offline (kopia E i papierowa). Dla kontrolerów, podstawą do weryfikacji spełniania obowiązku łączenia urządzeń fiskalnych z terminalami płatniczymi będą więc zapisy (charakterystyka) z decyzji Prezesa GUM wydanej dla danego modelu urządzenia rejestrującego online.

Dlatego na koniec zostawiliśmy najważniejszą informację dla użytkowników kas ONE oraz NEXT. W decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Miar nr PT 34/2019 z 16.05.2019 wydanej dla kasy rejestrującej NOVITUS ONE ONLINE, oraz PT 16/2019 z 4.04.2019 r. wydanej dla kasy rejestrującej NOVITUS NEXT ONLINE, w danych charakteryzujących kasy znajdują się zapisy, że te urządzenia to „drukarki fiskalne”. Nie podlegają więc one pod obowiązek łączenia z terminalami płatniczymi.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa