Ulga na zakup kasy online

ulga na zakup kasy online

 

Od 1 lipca kilka nowych branż rozpoczęło użytkowanie kas ONLINE. Za zakup takiego urządzenia przysługuje zwrot w wysokości do 700 zł. Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie ulgi?

Wniosek o zwrot części kwoty wydanej na zakup kasy ONLINE możesz najwcześniej złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie ONLINE. Prawo do zwrotu nie wygasa, więc możesz to zrobić również w dowolnym momencie po tym terminie. 

Czyli, jeżeli rozpocząłeś użytkowanie kasy ONLINE 1 lipca 2021 roku, wniosek o przyznanie ulgi za zakup urządzenia możesz złożyć już w sierpniu 2021 roku.

Kupiłeś kasę online? Uzyskaj ulgę na jej zakup!

Ile wynosi ulga?
90% wartości urządzenia - nie więcej niż 700,- zł

Kto uzyska ulgę?
 • podatnicy kupujący pierwsze urządzenie fiskalne online
 • przedsiębiorcy z branż zobligowanych przez ustawę do użytkowania kas online

Jakie warunki trzeba spełnić?
 • terminowa fiskalizacja zakupionego rządzenia online
 • rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z wyznaczonym przez ustawę terminem

Kiedy starać się o zwrot?
 • w miesiącu następującym po miesiącu rozpoczęcia ewidencji na urządzeniu
 • po opłaceniu całej należnej kwoty za zakup urządzenia

Nie strać ulgi. Pamiętaj aby w okresie 3 lat:
 • trwale nie zaprzestać prowadzenia ewidencji na urządzeniu
 • terminowo poddawać kasę przeglądom technicznym
 • przekazywać dane do repozytorium

Dane kontaktowe

PROMOKAS
 • ul. Jakuba Bojki 2
 • 30-611 Kraków
 • NIP 9442081922
 • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa