Sprzedaż TAX FREE tylko z urządzeniami online

sprzedaż tax free tylko z urządzeniami online

Od kiedy obowiązek stosowania kas online w systemie TAX FREE?

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy sprzedający towary podróżnym w systemie Tax Free będą mieli obowiązek rejestrować taką sprzedaż na urządzeniach ONLINE.

Według ustawodawcy obowiązek rejestracji sprzedaży TAX FREE na kasach online pozwoli na szybki dostęp do paragonów w Centralnym Repozytorium Kas, skróci czas kontroli i czynności sprawdzających. Analizy z wykorzystaniem danych pozyskanych z Centralnego Repozytorium Kas obejmą wszystkich podatników działających w systemie TAX FREE. W ten sposób łatwiej będzie można wytypować podmioty nieuczciwe, zredukować naruszenia w zakresie podatku VAT. Jednocześnie znacznie zmniejszy się uciążliwość dla podatników kontroli i czynności sprawdzających. Dane z paragonów fiskalnych jak i dokumentów TAX FREE pracownicy KAS będą mogli pobierać i analizować bez angażowania przedsiębiorcy.


Co to jest TAX FREE?


Tax Free to system pozwalający zagranicznym turystom nie mającym stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej otrzymanie zwrotu podatku VAT od zakupionych w Polsce towarów. Wprowadzane zmiany mają na celu cyfryzację obiegu dokumentów, przez co usprawniony zostanie proces kontroli skarbowej. Dostęp do paragonów zarejestrowanych w Centralnym Repozytorium Kas przyspieszy pracę urzędników i pozwoli sprawniej identyfikować ewentualne nieprawidłowości.


Czy przysługuje ulga na zakup urządzenia fiskalnego online w sprzedaży TAX FREE?

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w systemie Tax Free powinni wiedzieć, iż za zakup urządzenia fiskalnego ONLINE przysługuje im ulga w wysokości 90% wartości urządzenia z limitem do 700 zł netto.


Aby działać od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z nowymi przepisami trzeba będzie się zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC. To tam nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy posiada już urządzenie fiskalne ONLINE.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa