Wysoka jakość urządzeń fiskalnych Posnet

wysoka jakość urządzeń Posnet

 

Liczby potwierdzające bezawaryjność urządzeń fiskalnych Posnet

  • 1 – wadliwość urządzeń nie przekracza 1%
  • 1 500 000 – tyle już zostało sprzedanych urządzeń Posnet


Na czym polega system jakości Posnet? Jakie są jego główne założenia? Jak są realizowane?


Każdy etap  jest ważny. System zaleca, żeby na każdym etapie produkcji przykładać maksymalną wagę do kwestii jakości. Od fazy projektowania, poprzez produkcję, do niemal ostatniego momentu przed wysłaniem urządzenia do klienta końcowego, kasy i drukarki fiskalne przechodzą szereg testów jakościowych. 


Do najważniejszych z nich należą:

  • komora badań elektromagnetycznych
  • test wytrzymałościowy, tzw. „trzepak”
  • „crash” test
  • kontrola produkcyjna urządzeń

… aż po ostatni test, kiedy to wyrywkowo sprawdzane są urządzenia już zapakowane i czekające na przekazanie do magazynu.

Wymagania UE


Oprócz tego, produkty Posnet przechodzą zewnętrzne, laboratoryjne badania weryfikujące znak CE. Stwierdza on, że dany wyrób jest zgodny z wymaganiami UE pod względem bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej czy dyrektywy radiowej. Robimy to, żeby żeby klient końcowy dostał urządzenie, którego „się nie lubi”. Żeby otrzymał urządzenie niezawodne i bezawaryjne. Takie, które pozwoli mu spokojnie prowadzić biznes.

Jakość Posnet – praca wielu osób


Wszystkie te skomplikowane testy, cała ta żmudna, wymagająca niesamowitej precyzji działalność wykonywana jest przez zespół konstruktorów Posnet, pracowników Działu Sterowania Jakością i Działu Produkcji. Ich mrówcza praca często pozostaje w cieniu, a przecież ma kluczowe znaczenie dla rynkowej pozycji firmy. Również dla ugruntowania, wśród klientów końcowych, opinii o Posnet jako producencie urządzeń fiskalnych najwyższej jakości. 

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa