Legalizacja wagi

Novitus Bill


Wagi sklepowe kontrolne lub kalkulacyjne są częstym elementem wyposażenia punktów handlowych takich jak sklepy spożywcze, cukiernie, piekarnie, sklepy mięsne i wiele innych. Aby waga funkcjonowała prawidłowo oraz zgodnie z prawem, musi być zalegalizowana.

Na czym polega legalizacja wagi?


Zgodnie z normami unijnymi każda waga sklepowa musi posiadać legalizację. Legalizacja wagi (inaczej ocena zgodności) to wydawane przez Urząd Miar potwierdzenie, że waga waży towary z określoną dokładnością znajdującą się na tabliczce znamionowej i jest precyzyjna. Oznacza to, że błąd pomiaru na takiej wadze nie może być większy niż konkretny parametr znajdujący się na tabliczce znamionowej. Dla wag sklepowych dokładność wynosi przeważnie ok. 5g, natomiast dla wag magazynowych 20-50 g.


Jeśli waga jest kupiona od znanego producenta posiada już legalizację pierwotną. W skrócie oznacza to, że waga może być użytkowana zgodnie z prawem do momentu wygaśnięcia legalizacji.


Z dniem 26 kwietnia 2019r. weszło w "życie" Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych zmieniające między innymi terminy ważności legalizacji nowych wag tz. oceny zgodności.

Zgodnie z nowymi przepisami legalizacja nowych wag ważna jest 2 lata licząc od 30 listopada roku w którym zostały poddane ocenie zgodności.

Przykład: 

Waga wyprodukowana w 2019 roku (przykładowe oznaczenia M 19 0011) ma ważność do 30 listopada 2021 roku.

tabliczka znamionowa wagi

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa