Prawa i obowiązki właściciela kasy fiskalnej

prawa i obowiązki podatnika


Najważniejsze prawa i obowiązki podatnika w zakresie użytkowania kasy lub drukarki fiskalnej


1. Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do centralnego repozytorium kas:

 • z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US terminach.


2. Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące:

 • okresy pomiędzy przeglądami technicznymi nie mogą być dłuższe niż 24 miesiące, przy czym datę pierwszego przeglądu liczymy od daty fiskalizacji, a kolejnych od daty wykonania poprzedniego przeglądu,
 • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu,
 • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży,
 • kara za brak wykonanego przeglądu technicznego w terminie wynosi 300 zł.


3. Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji:

 • sporządzenie oświadczenia przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie.


4. Odczyt pamięci fiskalnej:

 • podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej,
 • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie bez udziału pracownika Urzędu Skarbowego,
 • urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK,
 • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu wraz z raportem rozliczeniowym do US w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia odczytu i sporządzenia dokumentów,
 • w przypadku likwidacji urządzenia do ww. dokumentów należy również dołączyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z rejestru kas w US.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
 • ul. Jakuba Bojki 2
 • 30-611 Kraków
 • NIP 9442081922
 • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa