Czym się różnią kasy online od kas tradycyjnych?

czym się różnią kasy online od kas tradycyjnych

Czym się różnią kasy online od kas tradycyjnych?


Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria kas fiskalnych, które komunikują się w sposób ciągły i automatyczny z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).
Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.


Różnice:

  • w trakcie używania kasa fiskalna Online przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach
  • kasy Online rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci chronionej
  • kasy Online mają możliwość aktualizacji oprogramowania na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.
  • każda kasa fiskalna Online musi współdziałać z terminalem płatniczym za pomocą protokołu ECR-EFT
  • Na etapie uruchomienia kasy online (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny.


Jak długo można korzystać z dotychczasowej kasy, jeśli nie jest się zobligowanym do posiadania kasy fiskalnej online?


Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu). Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasła już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można było wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie jest to możliwe – podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online (tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot).

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa