Czy pamiętasz o zmianach w stawkach podatku VAT?


Zmiana stawek VAT


Przypominamy, że wraz z dniem 1 kwietnia 2024 roku w życie wchodzą dwie ważne zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów dotyczące stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Wprowadzono zmiany w stawkach podatku VAT na niektóre towary i usługi.

Ministerstwo Finansów informuje, że wraz z dniem 1 kwietnia 2024 roku zmianie w postaci obniżki ulegnie podatek VAT na usługi beauty (kosmetyczne). Konieczne będzie przeprogramowanie urządzenia fiskalnego. Programowanie należy przeprowadzić, tak aby po rozpoczęciu sprzedaży po dniu 1 kwietnia urządzenie pracowało już na nowych stawkach VAT. Należy również pamietać, że dzień 1 kwietnia 2024 r. jest w Polsce dniem wolnym od pracy, ze względu na przypadające wtedy Święta Wielkanocne. Warto już dziś zaplanować ewentualną wizytę w swoim serwisie kas fiskalnych.

Kolejna ważna informacja dotycząca zmiany stawki VAT na żywność. Rząd nie przewiduje przedłużenia stosowania obniżonych stawek VAT na żywność po 1 kwietnia 2024 r. Oznacza to, że od 1 kwietnia br. stawki będą musiały być przywrócone do stanu sprzed obniżki.


Uwaga!

W przypadku podatników korzystających z drukarek fiskalnych zmian przyporządkowania stawek podatku do towarów i usług należy dokonać w programie sprzedażowym. W drukarkach fiskalnych mogą wystąpić tzw. schodki podatkowe, które mogą prowadzić do blokady towaru.


Dlaczego drukarka fiskalna może zablokować sprzedaż towaru lub usługi?

 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) algorytmie weryfikującym – rozumie się przez to algorytm stosowany w drukarkach fiskalnych, kontrolujący przypisanie nazw sprzedawanych towarów i usług do stawek podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, oraz zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wartość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą, jeżeli wcześniej jej wartość została obniżona; (Cytat z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących - Dz.U. poz 1759). Powyższy cytat pochodzi z rozporządzenia technicznego dla kas on-line ale w kasach z elektroniczną kopią paragonów jest on analogiczny.

Co to oznacza w praktyce?

Załóżmy, że układ stawek podatkowych, zaprogramowanych w drukarce fiskalnej jest następujący: A - 23 %, B - 8 %, C - 5 %, D - 0 %, E - zwolniona,
czyli dokładnie taki, jaki został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. poz. 1625).

Dodatkowo załóżmy, że podatnik w bazie towarów i usług programu sprzedażowego zaprogramował pozycję o nazwie „TOWAR”. Sekwencja zdarzeń:
  • Podatnik wystawia paragon fiskalny z pozycją „TOWAR” w stawce VAT B (8 %) - operacja poprawna.
  • Podatnik wystawia kolejny paragon z pozycją „TOWAR”, ale w stawce VAT C (5 %) - operacja poprawna.
  • Podatnik wystawia trzeci paragon z pozycją „TOWAR”, ale tym razem w stawce VAT D (0 %) - operacja poprawna.
  • Podatnik próbuje wystawić czwarty paragon z pozycją „TOWAR” w stawce VAT C (5 %). Ta operacja się nie uda ponieważ drukarka fiskalna zablokuje możliwość sprzedaży takiego towaru. Zgodnie z definicją działania algorytmu weryfikującego, obniżanie stawki podatku dla danego towaru nie powoduje blokady sprzedaży danej pozycji, ale próba sprzedaży w stawce wyższej (po wcześniejszym obniżeniu tejże dla danego towaru) skutkuje blokadą sprzedaży danego towaru ponieważ urządzenie fiskalne zapamiętuje zdarzenia obniżania stawki podatku dla drukowanych towarów i usług. Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa