Czym jest schodek podatkowy?

schodek podatkowy w urządzeniach Elzab

 

Czym jest schodek podatkowy?

 

Schodek podatkowy dotyczy większość drukarek fiskalnych będących na rynku i obecnie został wpisany jawnie w Rozporządzeniu Ministra i Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r.

Algorytm tworzenia się schodka podatkowego w drukarkach fiskalnych wygląda następująco:


W bazie towarowej programu posiadamy towar:

Czekolada w stawce podatkowej 23% czyli A
Jeżeli dokonamy sprzedaży tego towaru na drukarce fiskalnej, drukarka zapamięta, iż towar został sprzedany w stawce PTU 23%.

Dokonujemy zmiany stawki podatkowej w programie sprzedaży dla towaru:

Czekolada , zmieniając stawkę podatkową na 8% czyli B
Jeżeli dokonamy sprzedaży tego towaru na drukarce fiskalnej, drukarka zapamięta, iż towar został sprzedany w stawce PTU 8%.

Następnie zakładamy, że użytkownik zmieni stawkę podatkową dla towaru:

Czekolada na stawkę podatkową 23% czyli powrót do A

Jeżeli dokonamy sprzedaży tego towaru na drukarce fiskalnej, drukarka zablokuje nazwę towaru. Od tego momentu jeżeli na jakimkolwiek paragonie wystąpi towar zablokowany, wówczas cały paragon będzie anulowany.

Schodek podatkowy tworzy się przy zmianie stawki podatkowej dla towaru, np. w sekwencji:


23% --> 8% -->23% Nastąpi zablokowanie nazwy towaru na drukarce fiskalnej. Paragon się nie wydrukuje.

schodek podatkowy8% - > 23% - > 8% Paragon się wydrukuj, brak blokady

schodek podatkowy w kasach fiskalnych8% - > 23% - > 8% ->23 Nastąpi zablokowanie nazwy towaru na drukarce fiskalnej. Paragon się nie wydrukuje.

schodek podatkowy w drukarkach fiskalnych

 

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa